תנאי השימוש באתר

הבהרות משפטיות ותנאי שימוש באתר Forces.co.il

נודה לך אם תקדיש מזמנך לשם קריאת דף זה, ואנו מקווים שתיהנה מהחוויה שמעניקה לך כוחות ישראל.

הבהרה כללית

אנא ודא שאתה מבין כי המידע המסופק כאן מובא בצורה חופשית ובחינם, ולא נערך כל הסכם או חוזה בינך לבין הבעלים או המשתמשים של אתר זה, בעלי השרתים שבהם מאוחסנת האתר הקהילתי השיתופי, התורמים הפרטיים לקהילה, כל מנהל של הפרויקטים, טכנאים או כל אדם אחר שקשור בכל דרך לפרויקט הזה או לפרויקטים אחרים החשופים לטענותיך נגדם באופן ישיר. 

הכותבים באתר כוחות מתחייבים לפעול בהתאם לחוק בתום לב, תוך אחריות אישית וציבורית שלא להפר את החוק ולא להשחית את התכנים המופעים באתר. אין להכניס לאתר תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצריםלשון הרעהוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים.

השחתת ערכים בזדון היא עבירה על פי "חוק המחשבים".

אין "כוחות ישראל" אחראית להפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, תוכן שאינו נכון או מקצועי, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים, ואחריות בגין מעשים אלה מוטלת על הכותבים לבדם.

כוחות ישראל אינה מקור לייעוץ משפטי

אתר כוחות ישראל מכיל דיונים רבים בנושאים משפטיים, אולם מאחר שמדובר במאגר חינמי, חופשי ואינו מדויק או מקצועי. ייתכנו אי דיוקים. אין להסתמך על ערכים אלה כאל מידע משפטי מדויק. ייתכנו שינויים בדין החל ממדינה למדינה, וכן ייתכנו שינויים בחקיקה ובפסיקה של כל מדינה ומדינה. ערכים יכולים להיות מבוססים על המצב המשפטי ששרר בעת הכנתם, אולם עובדה מסוימת, תקדים חדש, או הלך רוח שונה בבתי המשפט, עשויים לשנות את המצב, ואף להפוך אותו לחלוטין.

המידע המצוי באתר כוחות ישראל הוא מידע כללי, ואין בו כדי להחליף מידע הניתן על ידי בעל מקצוע. על המעוניינים בייעוץ משפטי פרטני לפנות לעורך דין העוסק בתחום, ואין כוחות ישראל אחראית לכל נזק או תוצאה שתיגרם בעקבות הסתמכות על המידע המופיע בה.

כל התוכן המצוי בכוחות ישראל אינו מהווה ייעוץ משפטי כהגדרתו בחוק, ואינו מתיימר להיות ייעוץ כזה.

בכל רגע נתון אנחנו עומדים לשירותכם על מנת לתקן ערכים או נתונים שאינם נכונים ו/או מדוייקים. 

כתובת הדואר האלקטרוני של (דואר מייל) לכל בקשה ו/או תלונה forcesisrael@gmail.com